Rodzaje kruszyw budowlanych

Kruszywa to materiał, który jest niezbędny podczas prac budowlanych wykonywanych przy realizacji inwestycji każdego rodzaju. Wykorzystuje się je jako składnik betonu, dodaje do wszelkiego rodzaju zapraw. Kruszywa są używane również podczas utwardzania nawierzchni pod planowanymi obiektami budowlanymi. Służą także jako składnik nawierzchni bitumicznych, ponieważ dodaje się je do produkowanych mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Kruszywa budowlane to także niezbędny materiał do wykonywania poszczególnych warstw dróg oraz surowiec do robienia drenaży i odwodnień. Bardzo często różnego typu kruszywa są też układane jako utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych, dróg dojazdowych, placów parkingowych. Wiele kruszyw jest używanych przy pracach ziemnych, formowaniu nasypów czy wałów. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie są różne rodzaje kruszyw.

Kruszywa naturalne, sztuczne i recyklingowane

Istnieje wiele różnych podziałów kruszyw, które są dokonywane ze względu na ich rozmaite parametry.

stos kruszyw naturalnych

Jedną z najpowszechniej przyjmowanych klasyfikacji jest podział na kruszywa naturalne, sztuczne i recyklingowane.

 

  • Kruszywa naturalne to przede wszystkim materiał skalny pozyskiwany w formie nieprzetworzonej, jak np. piaski i żwiry oraz surowiec otrzymywany przy mechanicznym przetwarzaniu skał, czyli wszelkiego typu kruszywa łamane, m.in. tłuczeń czy kliniec. Do zastosowań budowlanych najpowszechniej wykorzystuje się granit, bazalt, kwarcyt oraz wapień.
  • Kruszywa łamane występują w odmianach zwykłych, które odznaczają się nieregularnymi kształtami i ostrymi krawędziami, dzięki czemu po zagęszczeniu mogą tworzyć niezwykle wytrzymałe i trwałe powierzchnie oraz w odmianach granulowanych, które są specjalnie wygładzane.
  • Kruszywa sztuczne są produkowane dzięki obróbce termicznej rozmaitych materiałów. W ten sposób powstaje np. wypalany keramzyt czy też spiekany łupkoporyt.
  • Kruszywa recyklingowane są wytwarzane dzięki przerabianiu materiałów pozyskiwanych w ramach wyburzeń czy rozbiórek. Zaliczane do nich są np. kruszywa produkowane z rozdrabnianego betonu lub cegieł.

Frakcje kruszywa budowlanego

Różne rodzaje kruszyw budowlanych są też klasyfikowane na podstawie ich wymiarów. Za kruszywa drobne uznaje się te, których ziarna są mniejsze niż 4 mm. Do tej grupy zaliczamy np. piasek zwykły i płukany, a także niektóre żwiry oraz grysy. Kruszywa grube to grupa charakteryzujące się wymiarami ziaren od 4 do 63 mm. W jej skład wchodzą m.in. większość żwirów i grysów, a także klińce i tłuczeń oraz różne mieszanki. Największe rozmiary mają kruszywa bardzo grube, których wymiar to od 63 do 250 mm. W tym sortymencie można znaleźć otoczaki oraz kamień naturalny.