Jakie materiały są stosowane na placach budowy?

Wznoszenie każdego obiektu budowlanego wymaga użycia wielu różnych materiałów. W zależności od tego, co przewiduje projekt, wykonawca używa różnych technologii i surowców do wykonania ścian, fundamentów i stropów. Wśród materiałów budowlanych są też takie, które pozwalają na łączenie poszczególnych elementów, ułożenie warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, a także na wzniesienie konstrukcji dachowej i ułożenie pokrycia. Lista wszystkich potrzebnych materiałów jest zwykle bardzo długa. Zobaczmy, które z nich są wykorzystywane najczęściej.

Najpopularniejsze materiały budowlane

Jednymi z najpowszechniej stosowanych materiałów budowlanych są różnego rodzaju kruszywa i cement. Kruszyw używa się jako składnika betonu. Są także stosowane jako materiał do zapraw, zagęszczania podłoża, wykonywania drenaży i odwodnień, a także do wzmacniania gruntu. Cement jest podstawowym składnikiem betonu, który jest wylewany jako ławy fundamentowe, używany do wylewania stropów, wykonywania podłóg, elementów nadproży czy konstrukcji schodów. W zależności od sposoby w jaki został przygotowany projekt danego budynku może beton być także stosowany jako materiał do budowy różnych elementów konstrukcyjnych – ścian czy filarów.

plac budowy

Materiałem, który jest bardzo powszechnie używany na placach budów, jest stal zbrojeniowa. Używa się jej do wzmacniania konstrukcji betonowych. Pręty są łączone w odpowiednie struktury i zatapiane w wylewanym betonie, np. w fundamentach czy nadprożach.

Cement jest również często składnikiem bloczków betonowych, z których muruje się ściany nośne i działowe. W tym samym celu są wykorzystywane pustaki i cegły ceramiczne. Zarówno bloczki betonowe, jak i elementy ceramiczne są zwykle łączone przy użyciu różnych zapraw murarskich produkowanych z dodatkiem cementu i rozmaitych drobnych kruszyw.

Jednym z materiałów, który bardzo często gości na placach budów jest ocynkowana blacha stalowa. Jest ona używana do wykonywania pokryć dachowych, a często także jako materiał na parapety zewnętrzne.

Żadna budowa nie może się też obyć bez tworzyw sztucznych. Najczęściej występują one w postaci folii budowlanych, używanych jako hydroizolacja. Stosuje się je przy zabezpieczaniu fundamentów, uszczelnianiu okien oraz wykonywaniu pokryć dachowych.