Jak pachołki betonowe pomagają porządkować przestrzeń?

Urządzanie przestrzeni wokół budynku mieszkalnego lub firmy, a także zagospodarowanie terenu należącego do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni lub samorządu wiąże się zwykle z utwardzeniem nawierzchni, zamontowaniem odpowiednich krawężników czy odpływów dla wody opadowej.

Miejsca, po których odbywa się choćby ograniczony ruch pojazdów, a także obszary do nich przylegające takie, jak urządzane przy drogach place, skwery i chodniki często muszą być także wyposażane w elementy należące do galanterii betonowej i pomagające w uporządkowaniu przestrzeni. Chodzi tu m.in. o pachołki betonowe, pomocne w ograniczeniu swobodnego dostępu do części lub całego obszaru kierowcom samochodów. Przyjrzyjmy się bliżej pachołkom betonowym i zobaczmy, jakie są korzyści z ich ustawiania.

W jaki sposób są wykonywane pachołki betonowe i jakie są ich rodzaje? 

betonowe pachołki

Pachołki betonowe są wykonywane z mieszanki betonowej sporządzanej z odpowiednio dobranego cementu oraz stosunkowo grubego i estetycznie wyglądającego kruszywa budowlanego – najczęściej mieszanki piasku, pospółki albo żwiru o różnym uziarnieniu. W zależności od składu użytego betonu powierzchnia pachołków może być bardziej gładka i jednolita – gdy zastosowane kruszywo ma drobniejsze ziarno – albo chropowata, a także zróżnicowana kolorystycznie, kiedy poszczególne ziarna są większe, co pozwala na osiągnięcie dodatkowego waloru dekoracyjnego. Zarówno wykorzystane kruszywa, jak i spajający je beton, są bardzo odporne na warunki zewnętrzne. Pachołki są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne – np. uderzenia lub zarysowania. Mają też niedużą nasiąkliwość, przez co są mrozoodporne, co oznacza, że ich powierzchnia nie będzie pękać i odspajać się przy niskich temperaturach. Niewielka nasiąkliwość betonu wynosząca około 5% wiąże się z tym, że wykonane z betonu pachołki nie będą ulegały zabrudzeniom.

Ponieważ beton można dowolnie formować, pachołki betonowe można wytwarzać w wielu rozmaitych kształtach, w zależności od preferencji estetycznych. Możliwe jest wykonanie pachołków mających postać klasycznego walca, zwężającego się ku górze stożka o podstawie okrągłej, także ze ściętym zakończeniem. Wytwarza się pachołki półokrągłe, przypominające przeciętą piłkę albo w postaci walca lub stożka z półokrągłym zakończeniem. Popularne są graniastosłupy oraz ścięte stożki z sześciokątnymi podstawami. Wielu producentów oferuje pachołki betonowe o bardziej złożonych kształtach. Tak duża różnorodność w połączeniu z kolorystyką i fakturą uzależnioną od użytego kruszywa i barwników wprowadzanych do mieszanki sprawia, że słupki betonowe mogą być łatwo dopasowane do każdej przestrzeni i otoczenia.

Gdzie i w jaki sposób wykorzystuje się pachołki betonowe?

Nielegalne parkowanie jest jednym z większych problemów, z jakim borykają się służby miejskie, wspólnoty mieszkaniowe czy zarządcy poszczególnych nieruchomości. Brak miejsc parkingowych skłania kierowców do pozostawiania aut na chodnikach, trawnikach i placach, które nie są do tego przeznaczone. Pojazdy wjeżdżające na utwardzone nawierzchnie nieprzystosowane do dużych obciążeń często je uszkadzają, te, które przejeżdżają lub parkują na trawnikach, niszczą roślinność i ubijają podłoże, utrudniając jej ponowne wysianie lub zasadzenie. Samochody poruszające się po przestrzeniach, które nie są dla nich przeznaczone, stanowią duże zagrożenie dla przechodniów i rowerzystów. Auta ustawiane chaotycznie na parkingach utrudniają z kolei wyjazd, a często zmniejszają dostępną liczbę miejsc.

Najczęściej pachołki betonowe są ustawiane wzdłuż chodników usytuowanych przy ulicach, ścieżek rowerowych czy na placach i skwerach. Używa się ich jednak także na ścieżkach i chodnikach wokół budynków mieszkalnych lub użytkowych. Są też stosowane na parkingach, placach manewrowych i w miejscach związanych z infrastrukturą drogową – na stacjach benzynowych, przy warsztatach i serwisach pojazdów lub w zatokach.

Podstawowym zadaniem pachołków betonowych jest zabezpieczanie określonego terenu przed ruchem pojazdów. Są one używane do ochrony przed wjeżdżaniem na chodniki, przeciwdziałając nielegalnemu parkowaniu. Stosuje się je również w miejscach, gdzie potrzebna jest ochrona pieszych lub rowerzystów przed samochodami. Pachołki ustawia się także, aby nie dopuścić do zniszczenia nawierzchni chodnika lub placu przez samochody dostawcze czy ciężarówki.

Wśród funkcji pełnionych przez pachołki betonowe znajduje się także organizacja duchu na parkingach. Są one rozstawiane, by zabezpieczyć przejścia dla pieszych, wyznaczyć rzędy przeznaczone do zatrzymywania aut i ograniczyć wjeżdżanie na chodniki. Bardzo często betonowe słupki parkingowe służą do zabezpieczania terenów zielonych, ustawiane są tuż przy granicy między nawierzchnią a trawnikiem, krzewami czy drzewami.

W wielu przypadkach betonowe pachołki są wykorzystywane do wyznaczania wjazdów i wyjazdów, ogradzania parkingów lub miejsc postojowych, a także do budowy barier chroniących infrastrukturę parkingową – biletomaty, budki strażników lub szlabany. Ciągi słupków wyznaczają też często wjazdy i wyjazdy albo służą do czasowego wyłączania niektórych obszarów z użytkowania.