Czy utwardzenie posesji kostką brukową wymaga pozwolenia?

Choć właściciele domów jednorodzinnych często nie zdają sobie z tego sprawy, wiele niewielkich prac budowlanych realizowanych na własnej posesji wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do urzędu miasta. Jeżeli planujesz utwardzić swoją posesję kostką brukową, zanim zabierzesz się do pracy, sprawdź, czy można to zrobić bez pozwolenia!

Czy, aby wyłożyć posesję kostką brukową, potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Wedle polskiego prawa budowlanego wykonywanie robót mających na celu utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie trzeba też nigdzie tego zgłaszać. Niezależnie od powierzchni, którą masz zamiar utwardzić, ani materiału i sposobu, jaki zamierzasz zastosować, tego typu prace nie muszą być zgłaszane w stosownym organie ani nie wymagają uzyskania pozwolenia. Działka budowlana to nieruchomość gruntowa albo działka gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, które wynikają z przepisów i aktów prawa miejscowego.

kostka brukowa

Jakich zasad należy przestrzegać, utwardzając posesję kostką brukową?

Jeżeli masz zamiar utwardzić swoją posesję kostką brukową, nie musisz mieć pozwolenia na budowę, jednak nie można robić tego całkowicie dowolnie. Powierzchnia, którą zamierzasz wybrukować, nie może być zbyt duża. Wynika to z konieczności zachowania na działce odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej. Stosunek terenów zielonych na posesji do terenu zabudowanego jest zawsze dokładnie określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli działka ma kilku współwłaścicieli, należy jeszcze przed rozpoczęciem prac uzyskać ich zgodę na utwardzenie powierzchni.

Bardzo ważną kwestią jest również zapewnienie odpowiedniego ukształtowania utwardzanego terenu. Chodzi o to, aby woda opadowa z wybrukowanej nawierzchni nie spływała na sąsiednią działkę. Pamiętaj, że utwardzenie kostką brukową działki rolnej albo leśnej może być uznane za samowolę budowlaną.