Co to znaczy, że kostka brukowa "klawiszuje"?

Stabilność ułożonej kostki brukowej zależy od wielu czynników – odpowiednich materiałów użytych do podbudowy, poprawnego ich położenia, zachowania właściwych grubości warstw, a także dostosowania się do warunków gruntowych oraz planowanych obciążeń. Istnieje jednak wiele przyczyn, które mogą pogorszyć stan nawierzchni i sprawić, że kostka będzie „klawiszować”.

Niebezpieczeństwo ruchliwych kostek

„Klawiszowanie” to wyrażenie pochodzące od ruchu instrumentów klawiszowych, w których naciskanie palcami powoduje przeskakiwanie poszczególnych elementów. Tak samo może dziać się w przypadku chodzenia po płytach chodnikowych lub kostce brukowej. Stąpnięcie z jednego boku powoduje wciśnięcie go w ziemię i wysunięcie się drugiego boku ponad powierzchnię. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne, ponieważ przechodnie przeważnie nie są przygotowani na to, że kostka wyglądająca na stabilną, będzie się pod ich nogami poruszała. W takich sytuacjach łatwo jest o wypadek. „Klawiszująca” kostka brukowa zwiększa również dalsze ubytki nawierzchni. Ruch może spowodować pęknięcia i ukruszenia. Podczas deszczu w takich miejscach przeważnie robią się kałuże, które podmywają warstwy podbudowy i jeszcze bardziej zwiększają niebezpieczeństwo poruszania się osób pieszych.

ukladanie-kostki

Najważniejsza jest podbudowa kostki

Najczęstszą przyczyną zjawiska nazywanego „klawiszowaniem” jest niewłaściwe wykonanie podbudowy pod kostkę brukową, która nadaje całej konstrukcji stabilności i zwartości. Błędy mogą być bardzo różne – zbyt cienka warstwa podsypki, źle wymierzona grubość, słabe zagęszczenie terenu czy niedostosowanie podbudowy do obciążeń nawierzchni. Na ruch osób pieszych wystarczy warstwa do 20 cm, natomiast dla pojazdów samochodowych podbudowa powinna mieć do 40 cm. Niezbędne jest także używanie specjalistycznego sprzętu – zagęszczarki do zagęszczania terenu oraz wibratora płytowego do wyrównywania gotowej nawierzchni. Ostatnim procesem układania kostki jest wypełnienie szczelin piaskiem lub innym spoiwem. Ma to wpływ na unieruchomienie poszczególnych elementów i zwiększenie stabilności, co w dłuższym czasie zapobiega powstawaniu wybrzuszeń i przemieszczaniu się kostek.

Jak zapobiec „klawiszowaniu?

Kostka nie może być położona zbyt blisko ani za daleko od siebie. Wymagane jest zachowanie 3 mm odstępu. Jej grubość powinna być dopasowana do przeznaczenia nawierzchni. Jeśli nie zapewni się wodom gruntowym odpowiedniego odpływu, z czasem pojawią się kałuże, które będą stać mimo zmieniających się warunków pogodowych. Błędy mogące wpłynąć na jakość powierzchni są bardzo różne. Najlepszym sposobem na trwałe ułożenie kostki jest skorzystanie z usługi firmy brukarskiej dysponującej odpowiednim sprzętem i doświadczeniem. Zminimalizuje to ryzyko wystąpienia „klawiszowania” lub innych problemów. Warto wybrać tę opcję nie tylko przez samą czynność właściwego położenia, ale również ze względu zakup określonej ilości materiałów i zachowania wysokiej estetyki. Im więcej pracy weźmiemy na siebie, tym więcej błędów możemy popełnić.